Το ΣτΕ συνεχίζει το καταστροφικό του έργο


Με την απόφαση 685/2004 το ΣτΕ ανέστειλε προσωρινά την άδεια για την εγκατάσταση ατμοστροβίλου ηλεκτροπαραγωγής 5,5 MW στο βιομηχανικό συγκρότημα των EΛΠE στη Θεσσαλονίκη. Οι λόγοι που επικαλέστηκε για άλλη μια φορά το αντιαναπτυξιακό αυτό όργανο, είναι οι ίδιοι που κάθε φορά επικαλείται. Η προστασία του περιβάλλοντος. Η απόφαση αυτή του ΣτΕ ήρθε ύστερα από προσφυγή σε αυτό έξι δήμων της περιοχής Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι μια συνηθισμένη τακτική από τους ρωσόδουλους σαμποταριστές που έχει χρησιμοποιηθεί και αλλού. Ο εκσυγχρονισμός της Πετρόλα στην Ελευσίνα ή η άδεια λειτουργίας στα μεταλλεία της TVX στη Χαλκιδική είναι μερικές από τις πολλές περιπτώσεις.
Η απόφαση του ΣτΕ αναφέρει ότι “…πρέπει οι αποφάσεις της πολιτείας που παρακάμπτουν τη διαδικασία περιβαλλοντικής έγκρισης να είναι πλήρως αιτιολογημένες και εμπεριστατωμένες. Πρέπει ακόμη να στηρίζονται σε συγκεκριμένα κριτήρια, όπως είναι το μέγεθος του έργου, οι κίνδυνοι ρύπανσης και ατυχημάτων, η τεχνολογία που θα εφαρμοστεί. Στην προκειμένη περίπτωση, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι επίμαχες αποφάσεις δεν έχουν αιτιολογία και επομένως οι λόγοι που προβάλλουν οι 6 δήμοι είναι προδήλως βάσιμοι”!(Ελευθεροτυπία, 17-8).
Το συγκεκριμένο έργο έτυχε απαλλαγής από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς της διαδικασίας έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, λόγω του ότι συνιστά περιβαλλοντικό έργο, που βελτιώνει κατάσταση που υπάρχει από την άποψη της ρύπανσης. Ο ατμοστρόβιλος είναι περιβαλλοντικό έργο και θεωρείται βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική, με βάση την ισχύουσα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης που έχει ενσωματωθεί και στο ελληνικό δίκαιο. Mε την εγκατάσταση του ατμοστροβίλου, ο ήδη παραγόμενος ατμός υψηλής πίεσης αξιοποιείται ορθολογικότερα για την παραγωγή ηλεκτρισμού, με αντίστοιχο προφανές περιβαλλοντικό όφελος. Εκτός από αυτό το έργο συμβάλει και στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, αφού είναι γνωστές οι μεγάλες ανάγκες της χώρας μας σε ηλεκτρική ενέργεια ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Για το λόγο αυτό έχει εγκριθεί η χρηματοδότησή του κατά 35% από το EΠA ως έργο “Περιβαλλοντικό - Eξοικονόμησης Eνέργειας”.
Όμως όλα αυτά είναι για το βιομηχανοκτόνο ΣτΕ άχρηστες λεπτομέρειες.