Ο Κ. ΠΛΕΥΡΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΗ ΣΤΙΣ 5 ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 927/79
Η βάση του κατηγορητηρίου είναι το υπόμνημα της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας

Η παραπομπή σε δίκη του Κ. Πλεύρη και της εφημερίδας «Ελεύθερος Κόσμος» που εκδίδει ο ναζιστής Δ. Ζαφειρόπουλος, για παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου 927/79 αποτελεί μια μεγάλη νίκη για τη δημοκρατία στη χώρα μας! Η δίκη έχει οριστεί για τις 5 του Σεπτέμβρη.
Δεκαπέντε περίπου μήνες μετά την έκδοση του βιβλίου του Κ. Πλεύρη «Εβραίοι όλη η αλήθεια», ασκήθηκε δίωξη εναντίον του από τον αντιεισαγγελέα Εφετών Μουζακίτη, για πλήθος ανοιχτών αντισημιτικών και ρατσιστικών αναφορών στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ανοιχτή άρνηση του Ολοκαυτώματος. Δίωξη ασκήθηκε επίσης και κατά του «Ελ. Κόσμου» για την προβολή του βιβλίου. Είχε προηγηθεί μήνυση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου (ΚΙΣ). Μηνυτήρια αναφορά είχε επίσης υποβάλει στον εισαγγελέα το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι.
Καίρια παρέμβαση στη δικαστική διαδικασία έκανε στις αρχές Φεβρουαρίου η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία με την κατάθεση υπομνήματος που περιέγραφε διεξοδικά όλα τα αποσπάσματα της ναζιστικής προπαγάνδας, της προτροπής σε βία και φυλετικό μίσος ειδικά εναντίον των Εβραίων, και της χυδαίας άρνησης του Ολοκαυτώματος που περιέχονται στο βιβλίο σε παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου. Η παρέμβαση αυτή είχε στόχο να προσφέρει στις εισαγγελικές αρχές όλο αυτό το υλικό που έλειπε από τη δικογραφία με ακρίβεια καταγεγραμμένο και με την απαραίτητη νομική υποστήριξη για να απαιτήσει την εφαρμογή του αντιρατσιστικού νόμου, να υποστηρίξει την προσφυγή του ΚΙΣ και να αποτρέψει το ενδεχόμενο μία εύκολης αθώωσης που θα σήμαινε η εφαρμογή του άρθρου 191 ΠΚ για διασπορά ψευδών ειδήσεων (!!!) το οποίο είχε επικαλεστεί η εισαγγελία στο αρχικό στάδιο της δικαστικής έρευνας.
Το κατηγορητήριο αποτελεί καταπέλτη κατά του Κ. Πλεύρη και στο συντριπτικά μεγαλύτερο τμήμα του αναφέρεται στα αποσπάσματα του βιβλίου που συμπεριλάμβανε στο υπόμνημα της η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία.
Μάρτυρες κατηγορίας από την Α.Π έχουν οριστεί από τον εισαγγελέα οι Άννα Στάη, Ρένα Κούτελου και Χαρ.Κατσιάπης που έχουν υπογράψει το υπόμνημα της Αντιναζιστικής.

Για την ενημέρωση των αναγνωστών μας παραθέτουμε τα άρθρα 1 και 2 του 927/1979 με βάση τα οποία γίνεται η παραπομπή:
«Άρθρο 1: «Όστις δημοσίως, είτε προφορικώς, είτε δια του τύπου ή δια γραπτών κειμένων ή εικονογραφήσεων ή παντός ετέρου μέσου εκ προθέσεως προτρέπει εις πράξεις ή ενεργείας δυναμένας να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βίαν κατά προσώπων ή ομάδος προσώπων εκ μόνου του λόγου της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής των, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματικήν ποινήν ή και δια αμφοτέρων των ποινών τούτων».
«Άρθρο 2 του Ν. 927/1979: « Όστις δημοσίως είτε προφορικώς είτε δια του τύπου ή δια γραπτών κειμένων ή εικονογραφήσεων ή παντός ετέρου μέσου, εκφράζει ιδέας προσβλητικάς κατά προσώπου ή ομάδος προσώπων λόγω της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής των, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή χρηματικήν ποινήν ή και δια αμφοτέρων των ποινών τούτων».

Παραθέτουμε επίσης κάποια από τα αποσπάσματα του βιβλίου που συμπεριλαμβάνονταν στο υπόμνημα της ΑΠ και καταγράφονται σήμερα στο κατηγορητήριο:
-Σελ. 432: « Ο Ναζισμός λοιπόν γνωρίζων καλώς τα Εβραϊκά σχέδια απεφάσισε, όπως αλλού περιγράφω, να εκδιώξει τους Εβραίους από την Ευρώπην. Και έπραξε κατά την γνώμιν μου πολύ ορθώς. Η απαλλαγή της Ευρώπης από τους Εβραίους είναι επιβεβλημένη, διότι ο Εβραϊσμός συνιστά απειλή κατά της ελευθερίας των Εθνών».
- Σελ. 583: « Το βιβλίον μου που τώρα διαβάζετε είναι μια απλή απόδειξις, ότι εμείς δεν υπολογίζομεν τους Εβραίους. Τους καταφρονούμε δια την ηθικήν των, δια την θρησκείαν των, δια τας πράξεις των, που όλα μαζί αποδεικνύουν ότι είναι υπάνθρωποι».
- Σελ. 852: «Ο Χίτλερ κατηγορήθη για κάτι που αληθώς δεν συνέβη. Αργότερα η ιστορία της ανθρωπότητος θα τον κατηγορήσει διότι ενώ ηδύνατο να απαλλάξει την Ευρώπην από τους Εβραίους, δεν το έκανε… Αγαπητοί μου κύριοι Εβραίοι, εγώ δεν σας ζητώ να υποστήτε, όσα τα ιερά σας βιβλία διδάσκουν να υποστώμεν εμείς, από εσάς… Είσθε εγκληματίαι, διότι αυτό εδίδαξε η θρησκεία σας. Είσθε δολοφόνοι, διότι από παιδιά εγαλουχήθητε στο έγκλημα. Επομένως εμείς οι άλλοι δικαιούμεθα να σας αντιμετωπίσωμεν. Και θα το κάνωμεν».
- Σελ. 986: « Τέτοιας εκτάσεως ενότητα και κινητοποίησιν ουδέποτε εγνώρισε η Ευρώπη, ώστε ευλόγως και δικαίως θα συμπεράνωμεν, ότι η ήττα του Ναζισμού σημαίνει ήττα της Ευρώπης».
- Σελ. 271: «9) Ουδείς αλλόφυλος ανακηρύσσεται Έλλην πολίτης, πλην των τιμητικών περιπτώσεων, ως ο νόμος ορίζει. Αλλόφυλοι δι’ άλλους λόγους αποκτήσαντες την Ελληνικήν υπηκοότητα την στερούνται αμέσως και εφόσον πληρούν τας προϋποθέσεις θεωρούνται Ελληνίζοντες».
- Σελ. 601: «Στο ερώτημα: μπορεί εις Εβραίος να θεωρηθή Έλλην; Απαντώ ευθέως: όχι. Διότι η φυλετική καταγωγή δεν αλλάζει, με την διοικητικήν πράξιν της παροχής Ελληνικής υπηκοότητος, που είναι νομικόν γεγονός κι όχι φυλετικόν και εθνολογικόν».
- Σελ. 206 (κάτω από μια φωτογραφία παιδιών): «Μας έδειξαν αυτήν την φωτογραφίαν (πότε; Που; Ποίοι ήσαν κ.λπ άγνωστον) και μας είπαν Εβραιόπουλα εις στρατόπεδον συγκεντρώσεως. Δεκτόν. Τα βλέπομεν τετράπαχα…».
- Σελ. 702: « Οι Εβραίοι απαιτούν να σεβώμεθα τους ανύπαρκτους νεκρούς των. Εγώ προσωπικώς και υπαρκτοί να ήσαν, διατί να τους σεβαστώ;».
- σελ. 270: « Απελευθερωθείτε από την Εβραϊκήν προπαγάνδα, που σας εξαπατά με τα ψεύδη περί στρατοπέδων συγκεντρώσεων, θαλάμων αερίων, «φούρνων» και τα άλλα παραμύθια του ψευτο-ολοκαυτώματος…».

Αυτά είναι μερικά μόνο ενδεικτικά αποσπάσματα από τον κτηνώδη χιτλερικό οχετό που περιέχεται στις 1400 σελίδες του βιβλίου.
Παρά τις μικρές ποινές που προβλέπει ο νόμος, πιστεύουμε ότι η παραδειγματική τιμωρία του Πλεύρη και των συνοδοιπόρων του θα είναι ένα μεγάλο χτύπημα του νεοναζισμού και του αντισημιτισμού που τελευταία στη χώρα μας παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Καλούμε όλους τους δημοκράτες να είναι παρόντες στη σημαντική αυτή δίκη της 5 Σεπτέμβρη και να απαιτήσουν την καταδίκη των ναζιστών.