ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΕΝΑΣ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

Η υπουργός υπανάπτυξης και καταστροφής της βιομηχανίας, παλιότερα στέλεχος του Συνασπισμού, Μπιρμπίλη, στις 8 του Φλεβάρη και μετά την παραπάνω ημερίδα έδωσε συνέντευξη τύπου στα Οινόφυτα. Σε αυτήν ξεκαθάρισε σε ένα βαθμό την πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση στο ζήτημα της ρύπανσης της περιοχής.
Στην εισαγωγή της ήταν διαφωτιστική. «Το κόστος της απορρύπανσης, υπό την εποπτεία και με τον συντονισμό της πολιτείας, θα αναλάβουν αυτοί (πράγμα που σημαίνει ότι το κρατος δεν θα κάνει τα έργα αντιρύπανσης που έχει υποσχεθεί. Σημ. Δκιά μας) που προκάλεσαν και εξακολουθούν να προκαλούν τη ρύπανση και δραστηριοποιούνται στην περιοχή». Και συνεχίζει ξεκαθαρίζοντας «Εκείνο που έχει σημασία σήμερα…είναι τα μέτρα που θα λάβουμε για να προστατεύσουμε την υγεία των κατοίκων και των εργαζομένων και να αντιμετωπίσουμε τη δραματική υποβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή, που έχει αναδειχθεί, από την πρώτη στιγμή, η βασική προτεραιότητα του Υπουργείου… Με την προσπάθεια αυτή – που αφορά όλους μας – υλοποιούμε στην περιοχή σας στόχους της πράσινης – αειφόρου ανάπτυξης, μέσα από μέτρα, που μπορούν να υλοποιηθούν και σε άλλες περιοχές με αντίστοιχα προβλήματα, όπως η περιοχή της Μεσσάπιας στην Εύβοια». Εννοεί εδώ τη Λάρκο για την οποία ήδη έχουν ξεκινήσει από πέρυσι οι παλιοί της σύντροφοι του Συνασπισμού μια εκστρατεία για να σταματήσει η εξόρυξη στην Εύβοια που είναι πολύ σημαντική για την επιβίωση της Λάρκο. Σε αυτήν την εκστρατεία αντιστάθηκαν οι εργάτες της Λάρκο πολύ αποφασιστικά και προς στιγμήν έχει αποτραπεί. Όπως όμως έχουμε ξαναπεί μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ και την προώθηση των θέσεων των ρωσόδουλων στην εξουσία η επίθεσή τους ενάντια στη βιομηχανία έχει ενταθεί.
Και συνεχίζει «Η σημερινή μας παρουσία στα Οινόφυτα σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικής περιόδου αγώνων και προσπαθειών».
Προφανώς εννοεί την καταστροφή των εργοστασίων που έχουν μείνει ακόμη. Στη βάση λοιπόν αυτών των προθέσεων εξήγγειλε μια σειρά από μέτρα. Όπως:
- Καταργείται η Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ1/1806 του 1969 «Περί προγραμματισμού χρήσεων υδάτων ποταμού Ασωπού κ.λ.π.», που καθιερώνει τον Ασωπό ως αποδέκτη επεξεργασμένων βιομηχανικών αποβλήτων!!!.
- Καθορίζονται αυστηρά όρια ποιότητας των υδάτων του Ασωπού και αντίστοιχα όρια εκπομπής από τις βιομηχανίες.
- Καταργείται η Κοινή Νομαρχιακή Απόφαση των Νομαρχών Αν. Αττικής, Βοιωτίας και Φθιώτιδας 19640 του 1979 με την οποία ο Ασωπός ορίζεται ως αγωγός διάθεσης των βιομηχανικών αποβλήτων στον Ευβοϊκό. Ο Ασωπός ορίζεται πλέον ως υδάτινο σώμα για το οποίο θα πρέπει να επιτευχθεί η καλή οικολογική και χημική κατάσταση σύμφωνα με τις επιταγές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα νερά. Για το σκοπό αυτό θεσπίζονται νέα αυστηρά όρια τόσο για τον αποδέκτη (Ασωπό) όσο και για τις εκπομπές από τις βιομηχανίες. Υποχρέωση κάθε βιομηχανίας θα είναι η εφαρμογή όλων εκείνων των μέτρων και πρακτικών που θα εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα νέα αυστηρά όρια.

- Αναθεωρούνται, εντός του 2010, οι όροι αδειοδότησης (περιβαλλοντικοί όροι) των βιομηχανιών της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού, κατά προτεραιότητα σε βιομηχανικές δραστηριότητες των οποίων έχουν λήξει οι περιβαλλοντικοί όροι.
Το ερώτημα είναι που θα πάνε τελικά τα βιομηχανικά λύματα; Αφού η πολιτεία δεν έχει μεριμνήσει για τη διάθεσή τους το κόστος θα μετακυλιστεί στις βιομηχανίες και αυτό σε μια περίοδο έντονης κρίσης που δεν έχει ακόμη ξεδιπλωθεί σε όλη την έντασή της και όπου η παραγωγή έχει μειωθεί σημαντικά. Πως θα μπορέσουν όλες αυτές οι μονάδες να ανταπεξέλθουν;
Έχουμε παρατηρήσει και στο παρελθόν ότι μια μέθοδος βιομηχανικού σαμποτάζ είναι και η οικονομική ασφυξία ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. Αυτό εφαρμόζουν μεταξύ άλλων σήμερα στον Ασωπό οι σαμποταριστές με επικεφαλής τη Μπιρμπίλη. Το πιο επικίνδυνο σημείο από όλσα είναι το τελευταίο με τα έντονα γράμματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ανανεωθεί καμιά άδεια εφόσον οι ρωσόδουλοι δεν θέλουν. Αυτό είναι ένα άμεσο μέτρο για να αρχίσουν να κλείνουν από αύριο κιόλας τα εργοστάσια. Ήδη υπάρχει απόφαση για να σταματήσουν παραγωγικές δραστηριότητες στην ΕΑΒ.
Και συνεχίζει η σαμποταρίστρια Μπιρμπίλη:
- Οι περιβαλλοντικοί όροι των βιομηχανικών μονάδων της περιοχής θα εναρμονιστούν με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία περί επικινδύνων αποβλήτων (ΚΥΑ 13588/725/2006) και τις επιταγές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Εδώ τώρα τι κάνουν; Βάζουν στο παιχνίδι τους την Ευρωπαϊκή ένωση και όταν θα κλείνουν τα εργοστάσια θα λένε στους εργάτες ότι η ΕΕ τους τα έκλεισε και όχι αυτοί. Ότι δηλαδή κάνουν με τα οικονομικά μέτρα.
- Θεσπίζεται αξιόπιστη μεθοδολογία για τον καταλογισμό του ύψους των επιβαλλόμενων προστίμων που θα ισχύει για όλες τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες. Θα λαμβάνει υπόψη την προσβολή του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 και ειδικότερα τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, το ύψος υπέρβασης των ορίων εκπομπής, κλπ., ανάλογα με την παραγωγική διαδικασία κάθε δραστηριότητας.
Το γνωστό δηλαδή παιχνίδι του οικονομικού στραγγαλισμού. Πόσα εργοστάσια μπορούν να αντέξουν πελώρια ύψη προστίμων σε περιόδους οικονομικής ύφεσης;

- Εξετάζεται (προσέξτε! Εξετάζεται λέει…) η κατασκευή Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας των προεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων των βιομηχανιών, με αξιοποίηση και των πορισμάτων της σχετικής μελέτης του ΕΜΠ. Η Μονάδα αυτή θα δρα συμπληρωματικά με τις μονάδες επεξεργασίας των επί μέρους βιομηχανιών.
Δεν λέει η Μπιρμπίλη «ξεκινάω τώρα τη μονάδα έτσι ώστε να μην υπάρχει ή να ελαχιστοποιηθεί η ρύπανση», αλλά ότι «εξετάζεται» να γίνει. Δηλαδή να μην γίνει ποτέ. Μέχρι τότε όσοι ρυπαίνουν θα κλείνουν ή θα απολύουν εργάτες για να μειώσουν το κόστος παραγωγής από το ψηλό κόστος της διάθεσης των αποβλήτων τους.
- Συγκρότηση Φορέα Διαχείρισης επενδύσεων και πώλησης νέων θέσεων εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων για την λειτουργία των προτεινόμενων ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΕ με συμμετοχή της Τοπικής Κοινωνίας
Επειδή μέχρι τώρα τις αδειοδοτήσεις και χωροθετήσεις τις έκανε η νομαρχία Βοιωτίας που έχει κρατήσει καλή μέχρι σήμερα στάση η Μπιρμπίλη την υπάγει σε έναν κρατικό φορέα για να μπορεί να την ελέγχει. Αλλά ακόμη και αν δεν την έλεγχε είναι γνωστό πόσο γραφειοκρατικές είναι όλες αυτές οι υπηρεσίες και πόσο χρονοβόρες για να βγουν τα απαραίτητα έγγραφα για να ξεκινήσει μια επένδυση. Και όπως είναι επίσης γνωστό αυτός είναι και ένας ακόμη λόγος για να αποτρέπονται οι επενδύσεις.
Και τελειώνει: «Το ΥΠΕΚΑ είναι αποφασισμένο να σταματήσει το μείζον αυτό περιβαλλοντικό έγκλημα και να ξαναδώσει ζωή και ελπίδα στην περιοχή, παρακαταθήκη για το παρόν και το μέλλον των νεότερων γενιών».
Είναι δηλαδή αποφασισμένοι οι ρωσόδουλοι να καταστρέψουν τη βιομηχανία στα Οινόφυτα και στη χώρα.
Αλλά από την άλλη είναι και η ΟΑΚΚΕ αποφασισμένη να μην τους αφήσει. Ήδη έχει ξεκινήσει καμπάνια ενημέρωσης στα εργοστάσια της περιοχής για τα σχέδιά τους. Το επόμενο βήμα θα είναι η συγκρότηση ενός μαζικού κινήματος που έτσι και αλλοιώς θα προκύψει την ώρα που θα κατεδαφίζονται τα εργοστάσια από τους εργάτες που θα βλέπουν τη ζωή τους να καταστρέφεται μαζί με την παραγωγή της χώρας.