Η τρόικα τσίμπησε τους σαμποταριστές και αυτοί απαντάνε με Παμπούκη και Αλαβάνο

Για πρώτη φορά οι χοντρόπετσοι και κοντόθωροι ευρωπαίοι μπροστά στην αμείλικτη πραγματικότητα του σαμποτάζ της οικονομίας από το σοσιαλφασισμό και τους πρωθυπουργούς του, και αφού όλα τους τα μέτρα πείνας του λαού απέτυχαν να σηκώσουν την παραγωγή ανησυχούν και απαιτούν με το επικαιροποιημένο μνημόνιο από τον προβληματικό τους εταίρο να σταματήσει την παρεμπόδιση της παραγωγής και να αναπτύξει τις παραγωγικές δυνάμεις για να πληρωθούν οι πιστωτές του και να διασωθεί το ευρώ και η πολιτική ενότητα της ΕΕ.

Η πηγή της παρεμπόδισης της παραγωγής που επικαλείται το μνημόνιο δεν είναι αποκλειστικά η γραφειοκρατική διαφθορά όπως επαναλαμβάνει διαρκώς το καθεστώς με την επιστρατευμένη διανόηση και τους λακέδες του. Αυτό το λένε οι σοσιαλφασίστες με πρώτο και καλύτερο τον Παπανδρέου για να αποπροσανατολίσουν και να κρύψουν το σαμποτάρισμα της παραγωγής που διεξάγουν συστηματικά οι ίδιοι με ή χωρίς διαφθορά. Το μνημόνιο αναφέρεται γενικά και σωστά στη συνολική παρεμπόδιση της λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων όλων των επενδύσεων, ακόμα και των μεγάλων. Αυτή η γενικευμένη παρεμπόδιση στη λειτουργία του κεφαλαίου που την αναγνωρίζει το μνημόνιο και που δεν την αναγνωρίζει η υπερδεξιά καθεστωτική άποψη σ αυτή τη χώρα είναι  το παραγωγικό σαμποτάζ που περιγράφει καταγγέλλει και αντιμετωπίζει με τις μικρές δυνάμεις της στην πράξη επί δεκαετίες μόνο η ΟΑΚΚΕ. Μάλιστα η τρόικα με εξαιρετική ακρίβεια διακρίνει και τις μεθόδους του σαμποτάζ, όπως ακριβώς τις έχει απαριθμήσει η ΟΑΚΚΕ εδώ και χρόνια. Το σαμποτάρισμα της παραγωγής με αρχαιολογικά και περιβαλλοντικά προσχήματα με τις βιομηχανοκτόνες αποφάσεις του 5ου τμήματος του ΣτΕ, με την πολύχρονη αναβολή των επενδύσεων λόγω προσφυγών στα δικαστήρια. Προφανώς το μνημόνιο δεν  μπορεί να αναφέρεται στις δολοφονίες επιχειρηματιών από την 17 Νοέμβρη αλλά ούτε και στις σκόπιμες παρατεταμένες απεργίες του σοσιαλφασισμού στα εργοαστάσια που δεν πάνε καλά με στόχο να χρεοκοπούν την εργοδοσία και να μένουν οι εργάτες χωρίς δουλειά.

Να τι λέει το μνημόνιο μεταξύ των άλλων!

Δίχως προκατάληψη προς το Σύνταγμα της Ελλάδος, η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοσχέδιο ώστε να αντιμετωπίσει τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δημοσίων έργων και των επενδύσεων γενικότερα. Το νομοσχέδιο θα πρέπει να συντομεύει και απλοποιεί τις δικαστικές διαδικασίες προσφυγών κατά απονομών συμβολαίων ή αποφάσεων απαλλοτριώσεων γης. Να συντομεύει τις προθεσμίες για την χορήγηση αδειών από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο στην Αθήνα. Να απλοποιεί και συντομεύει τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για έργα υποδομής.

Μεταξύ των 30 περιορισμών στην παραγωγή το επικαιροποιημένο μνημόνιο δίνει και ιδιαίτερη σημασία στην απελευθέρωση γης για τη βιομηχανία που την στερεί ακριβώς ο σοσιαλφασισμός με τους πρωθυπουργούς του επί 30 ολόκληρα χρόνια! Λέει ότι Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για την απλοποίηση και την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης επιχειρήσεων, βιομηχανικών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων, η οποία μεταξύ άλλων θα αναθεωρήσει το Νόμο 3325/05, θα εφαρμόσει το Νόμο 3325/05 για βιομηχανικές ζώνες, και θα εφαρμόσει το χωροταξικό σχέδιο. Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης για μια επιχειρηματικά φιλική Ελλάδα όπου θα παρουσιάζεται ένα χρονοδιάγραμμα για τη απομάκρυνση 30 εκ των σημαντικότερων περιορισμών που παραμένουν για την επιχειρηματική δραστηριότητα, την επένδυση και την καινοτομία.

Σε ότι αφορά τον τουρισμό και τις υπηρεσίες καθώς και το λιανικό εμπόριο υπογραμμίζει το μπλοκάρισμα των παραγωγικών δυνάμεων: Η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει μία μελέτη που θα αναλύει τη συνεισφορά του τουριστικού τομέα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την απασχόληση. Θα πρέπει να αναδεικνύει τα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα εμπόδια που εμποδίζουν τον ανταγωνισμό, την είσοδο στην αγορά και το δυναμισμό του κλάδου. Η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει μία μελέτη που θα αναλύει τη συνεισφορά του τομέα του λιανικού εμπορίου στην ευελιξία των τιμών , την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την απασχόληση. Θα πρέπει να αναδεικνύει τα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα εμπόδια που εμποδίζουν τον ανταγωνισμό, την είσοδο στην αγορά και το δυναμισμό του κλάδου.

Σε ότι αφορά το ΕΣΠΑ που έχει απόλυτα σαμποταριστεί και έχει περιοριστεί στη ελάχιστη χρηματοδότηση μικρών μαγαζατόρων μέχρι τώρα, το μνημόνιο απαιτεί από τους σαμποταριστές να προχωρήσουν σε μεγάλα έργα που αυξάνουν πολύ περισσότερο την παραγόμενη αξία: Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση θα πρέπει να επιτύχει έναν ετήσιο στόχο υποβολής αιτήσεων στις υπηρεσίες τις κομισιόν για 10 μεγάλα έργα. Στην επίτευξη των στόχων απορρόφησης, η προσφυγή σε μη στοχευμένα ελάχιστα (de minimis) μέτρα κρατικής ενίσχυσης θα πρέπει σταδιακά να μειωθεί.

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι το μνημόνιο καταργεί τους εκβιασμούς της καθεστωτικής Ελληνικής Αρχής Ανταγωνιστικότητας σε αντίπαλους επιχειρηματίες.

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία που θα τροποποιεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού (ΕΑΑ), με σκοπό την κατάργηση του συστήματος κοινοποίησης για όλες τις συμφωνίες που υπάγονται στο πεδίο δράσης του Άρθρου 1 του Νόμου 703/1977, ώστε να δώσει στην ΕΑΑ τη δύναμη να απορρίπτει καταγγελίες, να αυξήσει την ανεξαρτησία των μελών της ΕΑΑ και να καθιερώσει εύλογες προθεσμίες για την διερεύνηση και έκδοση αποφάσεων.

Τις υπόλοιπες περιπτώσεις του σαμποταρίσματος της οικονομίας όπως στην ενέργεια, στις ΔΕΚΟ, στα νοσοκομεία, στην απελευθέρωση των επαγγελμάτων  κλπ μπορεί να τα βρει ο αναγνώστης στο κείμενο του μνημονίου από το Βήμα που δίνουμε στο site. Εξάλλου η Ν. Ανατολή θα επανέλθει στο μνημόνιο στο επόμενο φύλλο.

Οi σαμποταριστές υπέγραψαν και τις αναπτυξιακές πλευρές του μνημονίου αλλά από αυτό εφαρμόζουν μόνο το γδάρσιμο του λαού. Υπέγραψαν, πράγμα που όλο το καθεστώς το κρύβει, ότι θα πάψουν να είναι σαμποταριστές και θα γίνουν αναπτυξιακοί, θα αλλάξουν δηλαδή την ψυχή και το τομάρι τους. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν γιατί έχουν πουληθεί στο ρωσοκινέζικο άξονα και δεν αποφασίζουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους και τη χώρα. Έχουν προχωρήσει πολύ στα εγκλήματά τους και έχουν οι ίδιοι κλείσει το δρόμο του γυρισμού. Δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την προδοσία του έθνους και του λαού και συνεχίζουν να τον οδηγούν στην ανοιχτή χρεοκοπία και στην αναδιάρθρωση του χρέους, με στόχο να τινάξουν στον αέρα το ευρώ ακόμα και την ΕΕ. Αλλά ο σαμποταριστής πρωθυπουργός απαντάει στις ενστάσεις της τρόικας και του επικαιροποιημένου μνημόνιου ότι δεν προωθεί την ανάπτυξη προωθώντας την ανατολική ανάπτυξη. Δηλαδή ξεπερνώντας σε τόλμη μέτρων ακόμα και την τρόικα καταργεί κάθε συνταγματική αρχή και κάθε νόμο και δίνει απ ευθείας στους ανατολικούς φασισμούς ότι εθνικό πλούτο θέλουν με όποιους όρους θέλουν και με ταχύτατες διδικασίες. Δηλαδή χρησιμοποιεί τις υποδείξεις της ΕΕ ενάντια στην ΕΕ. Αυτό είναι το νόημα των επενδύσεων από το εξωτερικό που υποσχέθηκε και που ανέθεσε με το νέο νομοσχέδιο στον υπουργό επικρατείας Παμπούκη, το δικηγόρο της Cosco. Πρόκειται για κυριολεκτικά απ ευθείας αναθέσει στο νεοναζιστικό άξονα Ρωσίας-Κίνας. Αυτή είναι η απάντηση του Παπανδρέου στο επικαιροποιημένο μνημόνιο: εξπρές επενδύσεις θέλετε εξπρές επενδύσεις κάνω.

Στις 13/8/2010 σε εκπομπή του Χατζηνικολάου στο Alter στις 9μμ, ο υπουργός οικονομικών υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις θα δοθούν-ανατεθούν σε Κίνα, Κατάρ, κλπ γιατί οι άλλοι είτε δεν έχουν κεφάλαια είτε δεν θέλουν να επενδύσουν λόγω υψηλού ρίσκου!! Οι αναθέσεις, όπως κατήγγειλε και η Κατσέλη, είναι πολιτικές δηλαδή έξω από τον ανταγωνισμό επομένως παράνομες και αντισυνταγματικές. Και είναι αυτονόητο αυτό το τελευταίο αφού ούτε το σύνταγμα ούτε οι συμφωνίες ένταξης στην ΕΕ δεν προβλέπουν την απ ευθείας ανάθεση δημόσιου πλούτου χωρίς διαγωνισμό και χωρίς διαφάνεια.

Τα παχύδερμα της ΕΕ και τη τρόικας έχοντας προηγούμενα χτυπήσει το λαό και ταυτόχρονα βαθύνει την παραγωγική ύφεση έχουν χάσει κάθε αξιοπιστία στο εσωτερικό της χώρας και κάθε δυνατότητα αντίστασης στις αντισυνταγματικές εκχωρήσεις ελληνικού κρατικού πλούτου στους ανατολικούς καπιταλιστές. Αλλά είναι και αμφίβολο να τους ενοχλεί η όποια αντισυνταγματικότητα αφού θα μπαίνει χρήμα στη χώρα που αποτελεί οικονομικό τους εφιάλτη. Άυτήν την πολιτική οικονομίστικη τύφλα και αυτήν την κοντόθωρη έλλειψη χαρακτήρα και δημοκρατισμού των δυτικών ιμπεριαλιστών την γνωρίζει βαθιά ο σοσιαλφασισμός και εκεί ποντάρει και ο παπατζής για να κάμψει τις όποιες αντιστάσεις τους οπουδήποτε. Έτσι ενώ αυτοί θα μετράνε λεφτά αντί να τολμήσουν να πετάξουν την Ελλάδα των ρώσων πρακτόρων έξω από την ΕΕ οι τελευταίοι θα προωθούν τις ρώσικες θέσεις στην Ευρώπη. Να πως το καθεστώς παράλληλα με την φιλοαξονική γραμμή του στις επενδύσεις θα οργανώνει και την επίθεσή του ενάντια στην ΕΕ, δηλαδή θα αναθέτει στο Αλαβάνο τα τάγματα εφόδου μέσα από την αυτοδιοικητική του, τάχα, παράταξη την Ελεύθερη Αττική που θα παρεμποδίσει, όπως είπε, την είσοδο των ελεγκτών της τρόικας στα δημόσια κτίρια. Το κίνημα της βίας του σοσιαλφασισμού είναι διακομματικό και με μοιρασμένους στρατιωτικούς και πολιτικούς ρόλους με στόχο να αντιπαραθέσει στην ΕΕ τον επαναστατημένο ελληνικόλαό, δηλαδή ένα κράμα εγκληματικού λούμπεν, τσακισμένων μικροαστών αλλά ίσως  αργότερα και πολιτικά καθυστερημένων ανέργων που θα το κινούν και θα το ενθαρρύνουν πολιτικά οι έξη  κομματικές ηγεσίες. Ο επίσημος και ανεπανόρθωτα εκτεθειμένος ΣΥΝ στα γεγονότα του Δεκέμβρη, το επίσημο ψευτοΚΚΕ η επίσημη Δημοκρατική Αριστερά, το ίδιο και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ της ΝΔ και του ΛΑΟΣ θα εμφανίζονται αμέτοχοι στην ελληνικού τύπου φαιοκόκκινη βία καταδικάζοντας την και αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα το δίκιο της.

Η ανάπτυξη δεν επιβάλλεται εξωτερικά ούτε ακόμα και από ανθρώπους με τις καλύτερες προθέσεις. Αυτοί το πολύ να αποκαλύπτουν το σαμποτάζ. Το ζήτημα του σαμποτάζ μπορεί να το λύσει μόνο ο λαός με το εσωτερικό του μέτωπο αντίστασης και πάλης για την ανατροπή του σοσιαλφασισμού που κυβερνά, προβοκάρει και καταστρέφει τη χώρα.