Η Εκκλησία με επικεφαλής τον Ιερώνυμο συντάσσεται με το σοσιαλφασισμό ενάντια στα συμφέροντα του λαού και του έθνους

Το αντισημιτικό παραλήρημα του μητροπολίτη Πειραιά

Αυτά τα Χριστούγεννα η Εκκλησία της Ελλάδος, αντί για μηνύματα αγάπης και αγαλλίασης, σπέρνει το μίσος στους πιστούς ενάντια στη διεθνή δυτική εβραϊκή συνομωσία του κεφαλαίου που καταστρέφει, τάχα, τη χώρα και την παγκόσμια οικονομία και βυθίζει τους ανθρώπους στη δυστυχία. Οι μητροπολίτες αντικατέστησαν τους καλικάντζαρους της παράδοσης, που πριονίζουν στα έγκατα της γης το δέντρο της ζωής, με μη φιλάνθρωπες συνωμοτικές δυνάμεις, σύμφωνα με την Ιερά Σύνοδο, που στην πολιτική της προκήρυξη την περίοδο των Χριστουγέννων δηλώνει για τα αίτια της κρίσης: Να θυμάστε ότι για πολλούς οικονομολόγους η παρούσα κρίση είναι κατασκευασμένη, είναι μια κρίση-εργαλείο που αποβλέπει στον παγκόσμιο έλεγχο από δυνάμεις που δεν είναι φιλάνθρωπες. Στο ίδιο κείμενο η συνέλευση της ιεραρχίας αποφαίνεται: Η χώρα μας φαίνεται να μην είναι πλέον ελεύθερη, αλλά να διοικείται επί της ουσίας από τους δανειστές μας, και επίσης ότι Τα απαιτούν τα μέτρα αυτά οι δανειστές μας. Δηλώνουμε δηλαδή ότι είμαστε μια χώρα υπό κατοχή και εκτελούμε εντολές των κυρίαρχων - δανειστών μας.

Οι μη φιλάνθρωπες συνωμοτικές δυνάμεις, συνεχίζει η ιεραρχία στην ανακοίνωσή της, δηλαδή η Δύση και ειδικά η ΕΕ, όπου ευρίσκονται οι δανειστές μας, έχει υπό κατοχή τη χώρα και καταστρέφει με το σατανικό της έργο την ιδιοπροσωπία του Έλληνα και του χριστιανού, καταστρέφει τα βάθρα της οικογένειας, της στοιχειώδους χριστιανικής μονάδας της ζωής και της πίστης. Το παραλήρημα της Ιεράς Συνόδου, σε συνέχεια των προηγούμενων αποφάσεών της ενάντια στην κάρτα του πολίτη, που καταργεί τάχα την ιδιοπροσωπεία με κίνδυνο να μπει και ο αριθμός 666 στην αρίθμηση, όπως ανακοίνωσε η Ιεραρχία, καταλήγει και εναντίον του εκπαιδευτικού συστήματος με τις ίδιες θέσεις που έχει και η φαιοκόκκινη ΟΛΜΕ: Μας προβληματίζει η κατάσταση της Παιδείας μας, γιατί το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζει το μαθητή όχι ως πρόσωπο, αλλά σαν ηλεκτρονικό υπολογιστή, και το μόνο που κάνει είναι να τον φορτώνει? με ύλη αδιαφορώντας για την όλη του προσωπικότητα και γι αυτό τα παιδιά μας δικαιολογημένα αντιδρούν. Γι αυτό αγωνιούμε για το νέο Λύκειο που ετοιμάζεται.

Ο πιο ανοιχτά όμως εξαρτημένος από το ρώσικο σοσιαλιμπεριαλισμό πολέμαρχος υπέρ της πίστης και των οσίων της φυλής είναι ο μητροπολίτης Σεραφείμ του Πειραιά, που σε δήλωσή του προς την ιεραρχία της Ελλάδας καταγγέλλει τις κυβερνήσεις ότι δεν απαιτούν την πολεμική αποζημίωση από τη Γερμανία για να σωθεί η χώρα: Καί ?πιπροσθέτως τήν ?πάντησιν δίδει τό γεγονός ?τι ?ν? ε?ς τήν Διάσκεψιν τ?ν Παρισίων ?πεχρεώθη ? Γερμανική Πολιτεία ?πως καταβάλ? ε?ς τήν ?λληνικήν τεράστιον ποσόν διά τάς πολεμικάς ?ποζημιώσεις πού ?ξικνε?ται μέ σημερινάς τιμάς ε?ς τό ?ψος τ?ν ?βδομήκοντα περίπου δισεκατομμυρίων (70.000.000.000) ε?ρώ, διαχρονικ?ς α? ?λληνικαί Κυβερνήσεις δέν ?πήτησαν τήν χρηματικήν α?τήν ?κανοποίησιν...

Για την πλήρη κατανόηση της χριστιανικής και πατριωτικής ιδιοπροσωπείας του μητροπολίτη Σεραφείμ παραθέτουμε και το επόμενο απόσπασμα της ίδιας επιστολής του στην ιεραρχία, όπου ζητά να δοθούν ναυτικές βάσεις στο ρώσικο σοσιαλιμπεριαλισμό για να εισπράξει η χώρα 100 δις και ταυτόχρονα να λύσει η Ελλάδα το πρόβλημα στο Αιγαίο με την Τουρκία με την πολεμική προστασία της Ρωσίας: ?δημοσιεύθη ε?ς τόν διεθν? τύπον ?τι ? Ρωσσική ?μοσπονδία ?ζήτησεν ?πό τήν ?λληνικήν Πολιτείαν τήν ?π ?νοικί? παραχώρησιν ναυτικ?ς βάσεως ε?ς τό Α?γα?ον διά νά ναυλοχ? ? Ρωσσικός στόλος ε?ς τήν Μεσόγειον μέ συνολικόν μίσθιον τό ποσόν τ?ν ?κατό δισεκατομμυρίων ε?ρώ. ? μοναδική διά τήν χώραν α?τή ε?καιρία ?νωδύνου ?περβάσεως τ?ς ο?κονομικ?ς κρίσεως  ?περρίφθη ?πό τ?ς σημεριν?ς πολιτικ?ς ?γεσίας, χωρίς νά  ληφθ? ?π ?ψιν ?τι δι α?το? το? τρόπου ?πιπροσθέτως θά ?πεδυναμο?το τό casus belli τ?ς γείτονος καί ε?χερ?ς θά ?δυνάμεθα νά ?σκήσωμεν τά ?πό το? διεθνο?ς δικαίου ?ννομα δικαιώματά μας διά τήν ?πέκτασιν τ?ν χωρικ?ν μας ?δάτων ε?ς τά δώδεκα μίλια, τήν μετατροπήν το? ?ρχιπελάγους ε?ς ?λληνικήν λίμνην? καί τήν ?ξόρυξιν το? ?πογείου ?ρυκτο? πλούτου πού θά καθιστο?σε  τήν χώραν α?τάρκη ?νεργειακ?ς καί ο?κονομικ?ς. ?σαύτως ? ?χων τήν ε?θύνην τ?ς παρούσης Κυβερνήσεως ?πεμείωσεν καί τήν ?τέραν ?σχυράν δυνατότητα τ?ς χώρας νά καταστ? ?νεργειακός κόμβος μέ τήν ?μφισβήτησιν τ?ς συμφωνίας περί το? ?γωγο? Μπουργκάς-?λεξανδρουπόλεως καί  ?δήγησε τήν χώραν τελικ?ς ε?ς τήν θανατηφόρον ?γκάλην το? ΔΝΤ καί το? σχεδιασμο? τ?ς Ε?ρωδιασώσεως?.

Ολοκληρώνοντας, τώρα, την εικόνα της ιδιοπροπωπείας του μητροπολίτη Σεραφείμ παραθέτουμε το αντισημιτικό του παραλήρημα στην εκπομπή των Καμπουράκη-Οικονομέα στο Mega, που συγκρίνεται με αυτό του ναζιστή Κ. Πλεύρη και στο οποίο ο Σεραφείμ δηλώνει: Ποιος διεθνιστικός παράγων; Ο διεθνής Σιωνισμός είναι πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Δεν το γνωρίζετε αυτό; Δεν ενθυμείστε την περίπτωση όταν επισκέφθηκε το Εβραϊκό λόμπι τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη με ένα και μοναδικό αίτημα, να διαγραφεί το θρήσκευμα από τις ταυτότητες με την αιτιολογία ότι οι ομόπιστοί τους εν Ελλάδι υφίστανται διακρίσεις; Μην ξεχνάμε λοιπόν τα αυτονόητα. Υπάρχει μια παγκόσμια προσπάθεια απομειώσεως της θρησκευτικής ιδιοπροσωπείας των Χριστιανών.

Ερώτηση του δημοσιογράφου: Σεβασμιότατε, πείτε μου ειλικρινά, είναι προκλητικό αυτό που θα σας ρωτήσω, αλλά εάν ο παγκόσμιος διεθνής Σιωνισμός είναι αυτός που καθοδηγεί για όλο τον πλανήτη όλο αυτό το καταστροφικό σύστημα, πείτε μου γιατί διαφωνήσατε με την πολιτική του Χίτλερ;

Σεραφείμ: Εμείς δεν είμαστε εναντίον των ανθρώπων, είμαστε εναντίον των συστημάτων. Σεβόμαστε κάθε άνθρωπο ο οποίος μας μισεί και μας υβρίζει. Γιατί αυτή είναι η εντολή του Χριστού μας, αλλά εν προκειμένω θα σας πω κάτι που θα σας φανεί εξωφρενικό, αλλά ο Αδόλφος Χίτλερ όργανο του παγκοσμίου Σιωνισμού ήταν και χρηματοδοτήθηκε από την περίφημη οικογένεια Rothschild με μοναδικό σκοπό να πείσει τους Εβραίους να φύγουν από την Ευρώπη και να κατεβούν στο Ισραήλ για να συστήσουν τη νέα αυτοκρατορία. Το παγκόσμιο σύστημα, όπως ξέρετε, στηρίζεται επάνω στο τραπεζικό σύστημα, το οποίο έχει αλωθεί από το διεθνή Σιωνισμό. Rockefeller, Rothschild, Soros και άλλοι πολλοί. Είναι γνωστά αυτά.

Το αποτέλεσμα αυτών των δηλώσεων ήταν το European Jewish Congress να ζητά την παύση του μητροπολίτη, επίσημοι εβραϊκοί θρησκευτικοί παράγοντες να διαμαρτυρηθούν στον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και να καταγγείλουν ότι η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία βρίθει από αντισημιτισμό που οφείλουν να ξεριζώσουν οι ηγεσίες της. Άλλες εβραϊκές θρησκευτικές και μη αρχές ζητούν από την κυβέρνηση να τιμωρήσει αυστηρά το μητροπολίτη, που παραβιάζει τον νόμο περί του ρατσισμού. Αυτοί οι τελευταίοι, που θεωρούν αυτονόητη την τιμωρία του από το κράτος, δε γνωρίζουν φαίνεται το σαμποτάρισμα της ισχύος του αντιρατσιστικού νόμου ύστερα από την αθώωση του Πλεύρη, ούτε μπορούν να διανοηθούν φυσικά ότι ένα δυτικό κράτος προστατεύει την τέτοια ελευθερία του λόγου με πρώτο τον πρωθυπουργό. Δεν γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Δύσης όπου η ναζιστική προπαγάνδα είναι ελεύθερη. Δε γνωρίζουν, φυσικά, ότι η συγχώνευση του φαιού με το κόκκινο είναι η ιδεολογία του καθεστώτος με επικεφαλής το ψευτοΚΚΕ, που έχει μεταφυτεύσει στη χώρα την πολιτική και την ιδεολογία του Κομμουνιστικού κόμματος του Ζιουγκάνοφ. Οι δηλώσεις αποδοκιμασίας του μητροπολίτη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο έγιναν όχι γιατί το καθεστώς είναι πραγματικά δημοκρατικό, αλλά για να αποκοιμίσει την κυβέρνηση του Ισραήλ, την οποία το ελληνικό αντισημιτικό καθεστώς έχει προσεγγίσει στα πλαίσια της ανακατανομής των σφαιρών επιρροής στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή που επιχειρεί ο ρώσικος σοσιαλιμπεριαλισμός με τη βοήθεια των Παπανδρέου και Ερντογάν. Εξάλλου, η καταδίκη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αφορά μόνο στη γλώσσα του μίσους, όπως διαπιστώνεται παρακάτω, και όχι στην απαγόρευση και στην τιμωρία της ναζιστικής προπαγάνδας. Κανείς εισαγγελέας δεν έχει καλέσει μέχρι σήμερα σε απολογία το μητροπολίτη, που γνωρίζει βέβαια ότι έχει την άδεια από το ελληνικό κρυφοναζιστικό καθεστώς να βεβηλώνει τα εκατομμύρια των νεκρών εβραίων θυμάτων του ναζισμού. Ούτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε από τον αρχιεπίσκοπο να τιμωρήσει το μητροπολίτη, ούτε καν του ζήτησε να επιληφθεί του θέματος, όπως ζήτησε δειλά η Μπακογιάννη. Ούτε και η ευρωπαιόφιλη χωρίς χαρακτήρα υπουργός Παιδείας, που εκτελεί τις εντολές των ψευτοΚΚΕ-Παπανδρέου για την παιδεία, τόλμησε να ξεφύγει από την υποταγή της. Δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: Δεν είναι στο ρόλο της Κυβέρνησης να κρίνει και να σχολιάζει δηλώσεις ιερέων. Είναι όμως υποχρέωσή της να καταδικάζει τη γλώσσα του μίσους από όποιον κι εάν εκφέρεται. Είναι υποχρέωσή της να στιγματίζει ως απαράδεκτη τη γλώσσα που αρνείται το ολοκαύτωμα, το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Οι απόψεις αυτές είναι στο περιθώριο. Προσβάλλουν την Ελλάδα. Προσβάλλουν τον πολιτισμό μας. Προσβάλλουν την ίδια την κοινωνία μας, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας είναι η ελληνική εβραϊκή κοινότητα.
Πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι η ελληνική πολιτεία και η κοινωνία μας τις καταδικάζουν απερίφραστα
.

Ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, αμέσως μετά τις δηλώσεις, κατήγγειλε ανοιχτά το μητροπολίτη, το ίδιο έκανε καθαρά και ο Δημητριάδος και ο Ναυπακτίας Ιερόθεος δεμένος με τον οικουμενικό πατριάρχη. Όμως ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σιώπησε, που σημαίνει κάλυψε το ρατσιστή μητροπολίτη και το αντισημιτικό του κήρυγμα. Δε μας καταπλήσει αυτή η στάση.

Ο Ιερώνυμος, που αρχικά τον θεωρούσαμε φιλοευρωπαίο και φίλο του Φαναριού, όπως ήθελε να δείχνει, αποδείχτηκε ότι είναι ο πρώτος ιεράρχης που συντάσσεται σε όλη τη γραμμή με τη ρώσικη πολιτική στην Ελλάδα. Ο Χριστόδουλος συμμαχούσε με τη ρώσικη πολιτική σαν σοβινιστής και αντιδημοκράτης. Όμως ο διπρόσωπος Ιερώνυμος λειτουργεί σαν βραχίονας του ΣΥΝ στην Εκκλησία. Ο ίδιος ο Αλαβάνος, ο πολιτικός αρχηγός των εμπρηστών της Αθήνας το 2008 και της καταστροφής του κέντρου πολλών πόλεων, επικαλούνταν την ανοιχτή υπεράσπιση των εμπρηστών και των ταγμάτων εφόδου από τον Ιερώνυμο. Αντιγράφουμε μερικά αποσπάσματα χριστιανικής αγάπης ανάλογης με τα χριστουγεννιάτικα φασιστικά μηνύματα της Εκκλησίας και υπεράσπισης των παιδιών που έκαψαν την Αθήνα από το άρθρο του Ιερώνυμου στον Επενδυτή το 2008:

Τα παιδιά μας δεν είναι εξαγριωμένα χωρίς λόγο Όμως, πώς να καταδικάσεις τον αδικημένο για τα λάθη του, αν δεν αναζητήσεις πρώτα τρόπους και λύσεις που να δίνουν ελπίδα και να προσκαλούν σε αξιοποίηση των δυνάμεων, που τώρα σπαταλιούνται στην εκτόνωση της πικρίας και της απογοήτευσης, συμβάλλοντας εντέλει στο περαιτέρω ρήμαγμα της ήδη παραπαίουσας, ηθικώς, πολιτικώς και κοινωνικο-οικονομικώς πατρίδας μας;

Ο Σεραφείμ Πειραιά δεν είναι μια εξαίρεση στην Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά η κυρίαρχη γραμμή. Όταν εκτοξεύει τα παραληρήματά του, όταν βρίζει την κυβέρνηση ως γραικύλους και διατάκτες της νέας εποχής γιατί αυτή συγχωνεύει το πανεπιστημιακό τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας με το τμήμα Θεολογίας, όταν εξ ονόματος του αρχιεπισκόπου αντιμετωπίζει την εκτόξευση σιέλων και ύβρεων, όπως λέει, από όσους τολμούν να καταργούν τέτοια τμήματα και, κυρίως, όταν αποστέλλει κάθε τόσο επιστολές διαμαρτυρίας σε κυβερνήσεις και κέντρα εξουσίας χωρίς κανείς να του τραβήξει το χαλινάρι είναι καθαρό ότι η Εκκλησία τη Ελλάδος διαφέρει από αυτόν μόνο στην οξύτητα και στη διπλωματία και όχι στο περιεχόμενο των λόγων του. Η Εκκλησία της Ελλάδος, αντί να συνταχτεί με τα λαϊκά συμφέροντα, προσχωρεί με τον Ιερώνυμο στο φασιστικό μέτωπο του σοσιαλιμπεριαλισμού ενάντια στο λαό και στο έθνος.