ΑΠΑΞΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Το φθινόπωρο του 2010 το 75% των μετοχών των ναυπηγείων Σκαραμαγκά πουλήθηκαν στην εταιρεία Abu Dhabi Mar του Ισκαντάρ Σάφα και η πώληση επικυρώθηκε από την ελληνική Βουλή. Υπουργός Άμυνας και αρχιτέκτονας της πώλησης ήταν τότε ο Βενιζέλος. Από το Μάιο του 2012 οι εργαζόμενοι δουλεύουν εκ περιτροπής μια μέρα την εβδομάδα λόγω έλλειψης παραγγελιών.

Βάσει της συμφωνίας πώλησης, τα Ναυπηγεία για τα επόμενα 15 χρόνια θα είχαν αποκλειστικά στρατιωτικό χαρακτήρα κατασκευάζοντας μόνο πολεμικά πλοία της Ελλάδας και όχι και άλλων χωρών. Αυτό γιατί το ελληνικό δημόσιο για να γλιτώσει ένα πρόστιμο που σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 562 εκ. ευρώ, δεσμεύεται για την πώληση των μη στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων των Nαυπηγείων, την επιστροφή στο ελληνικό κράτος γης που δεν είναι αναγκαία για εκτέλεση στρατιωτικών δραστηριοτήτων, τη διακοπή της αστικής δραστηριότητας της επιχείρησης για τα επόμενα 15 χρόνια. Το πρόστιμο αφορούσε κρατικές επιδοτήσεις προς τα ναυπηγεία, πράγμα που η ΕΕ το χαρακτηρίζει σαν αθέμιτο ανταγωνισμό και το απαγορεύει.

Oλες αυτές οι δεσμεύσεις θα έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί μέχρι το τέλος Μαΐου 2011. Δεν υλοποιήθηκαν και έτσι η E.E. με την επιστολή της (3/7/2012), όπου επισυνάπτει και απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου καταδικαστική για την επιχείρηση, καλεί τις ελληνικές αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένα βήματα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβαν τον Δεκέμβριο του 2010 ή να προχωρήσουν άμεσα στην ανάκτηση των 562.000.000 ευρώ που έχουν χαρακτηριστεί ως κρατική ενίσχυση στα Ναυπηγεία. Αυτές οι ενισχύσεις-παραγγελίες ήταν στην πραγματικότητα παροχές σε ένα τμήμα της γερμανικής αστικής τάξης, όπως έγινε και με την πώληση του ΟΤΕ ή με τις κρατικές προμήθειες σε συνεργασία με τον Κόκκαλη στη Ζήμενς.

Μπορούσε λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση να κάνει το αυτονόητο. Αυτό που δεν κάνει σχεδόν ποτέ. Να είναι συνεπής στην υπογραφή της και τηρήσει τους όρους της πώλησης.

Έτσι φθάσαμε στη σημερινή κατάσταση στην οποία ο ιδιοκτήτης των ναυπηγείων προσφεύγει στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο στο Παρίσι ζητώντας 1 δις ευρώ αποζημιώσεις από το ελληνικό κράτος. Σύμφωνα με την Καθημερινή στις 22-7: Ο κ. Σάφα είχε επιχειρήσει για τελευταία φορά τον Φεβρουάριο του 2012 να αποσπάσει από τον τότε υπουργό Αμυνας, Δ. Αβραμόπουλο, μία δέσμευση ότι η ελληνική πλευρά αφ ενός θα επαναλάμβανε τις πληρωμές προς τα ΕΝΑΕ -έχουν διακοπεί από τον Μάιο του 2011- και αφετέρου θα προχωρούσε σε διαπραγματεύσεις με τον επίτροπο Χοακίν Αλμούνια για μία ερμηνεία της απόφασης της Ε.Ε. του 2010, που να άρει την απαγόρευση των ENAE να κατασκευάζουν πολεμικά πλοία άλλων χωρώνΗ προσφεύγουσα επικαλείται, σύμφωνα με πληροφορίες της Κ, συμφωνία που είχε κάνει με την κ. Λούκα Κατσέλη να καταβάλει μισό εκατομμύριο ευρώ για να ενισχύσει τους 160 ανέργους του τμήματος τροχαίου υλικού του ναυπηγείου έναντι της δέσμευσης της κυβέρνησης Παπανδρέου να μη φορτωθεί η νέα ιδιοκτησία με το ποσό των ρητρών καθυστέρησης στην υλοποίηση των προγραμματικών συμβάσεων του ΟΣΕ. Αντ αυτού στο τέλος του 2010 υπεβλήθησαν τέσσερις αγωγές, συνολικού ύψους 334 εκατ. ευρώ, από τον ΟΣΕ εναντίον των ΕΝΑΕ.

Βλέπουμε ότι τα ΕΝΑΕ (τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά) βρίσκονται σε μια τροχιά πλήρους απαξίωσης και χρεοκοπίας. Εύκολη λεία σε έναν νέο ανατολικό αγοραστή που θα την αγοράσει τζάμπα!