Προωθούν την παράδοση των ΔΕΠΑ ΕΛΠΕ και ΔΕΗ στο ρώσικο ναζιστικό μονοπώλιο. Να δημοσιοποιηθούν οι μυστικές κρατικές συμφωνίες με την Gasprom

Η μεθόδευση της παράδοσης

Στις 4 Οκτωβρίου η γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ ενέκρινε το σχέδιο της αποικιοκρατικής συμφωνίας: ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΕΗ-ΔΕΠΑ. Με αυτή τη συμφωνία η κυβέρνηση, οι έξι κομματικές ηγεσίες και η ναζιστική συμμορία,  υποτάσσουν την προμήθεια σε φυσικό αέριο της ΔΕΗ στη ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου) με αυθαίρετες τιμές και δημιουργούν έτσι ένα ενιαίο πακέτο  πώλησης ΔΕΠΑ-ΔΕΗ με σκοπό τη διαδοχική παραχώρηση των δύο εταιρειών στην Gasprom, πρώτα της ΔΕΠΑ και μετά της ΔΕΗ.

Αυτό μεθοδεύεται στη συμφωνία ως εξής: Η ΔΕΠΑ προβλέπεται να συνεχίσει να προμηθεύεται από την Gasprom φυσικό αέριο ουσιαστικά μέχρι το 2020. Μέχρι το 2016  θα συνεχίσει να προμηθεύεται αέριο με τις προηγούμενες ληστρικές συμφωνίες και μυστικές τιμές που αγοράζει επί χρόνια η ΔΕΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην ΕΕ που εισάγει φυσικό αέριο και δεν δίνει στοιχεία στην Eurostat για τις τιμές ούτε για την οικιακή αλλά ούτε και για την βιομηχανική κατανάλωση. 

Παρακάτω δίνουμε το αντίστοιχο απόσπασμα του σχεδίου της σύμβασης.

Στην παράγραφο 10.3 στο κείμενο διαβάζουμε: Αναπροσαρμογή Συμβατικής Τιμής: Καθένα από τα Μέρη έχει δικαίωμα για υποβολή αιτήματος αναθεώρησης της συμβατικής τιμής, άπαξ καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, όχι ενωρίτερα από το 5ο Συμβατικό έτος (ήτοι το 2016) και με ισχύ των όποιων ρυθμίσεων συμφωνηθούν από το επόμενο της υποβολής του αιτήματος Συμβατικό Έτος.

Πρόκειται στην πραγματικότητα για χάρισμα εκατομμυρίων ευρώ στο ρώσικο μονοπώλιο αφού  οι  τιμές του φυσικού αερίου αυτή την περίοδο πέφτουν διεθνώς και είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσουν να πέφτουν ακόμα περισσότερο στο μέλλον εξαιτίας 1) της διεθνούς κρίσης, 2) της παραγωγής φτηνού σχιστολιθικού αερίου από τις ΗΠΑ, 3) της αυξημένης παραγωγής υγροποιημένου φθηνότερου αερίου παγκοσμίως, 4) της δυνατότητας παραγγελίας και παράδοσης υγροποιημένου αερίου μέσα σε λίγες μέρες, σε αντίθεση με τις πολύχρονες εκβιαστικές συμβάσεις προμήθειας και τιμών της Gasprom που εξαρτούν και πνίγουν ενεργειακά κάθε χώρα, 5) της καταγγελίας του ληστρικού χαρακτήρα της Gasprom από την ΕΕ και των εκβιαζόμενων και εξαρτημένων επί χρόνια, από το ρώσικο φυσικό αέριο χωρών της ΕΕ, 6) της καταγγελίας όλων των χωρών και των λαών καταναλωτών που θέλουν να σπάσουν την ενεργειακή θηλιά που έχει περάσει στο λαιμό τους η Gasprom και οι σύμμαχοί της παραγωγοί υδρογονανθράκων.

Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν) έκαναν έφοδο σε ευρωπαϊκά γραφεία της Gasprom και επίσης της Γερμανίας, για έλεγχο των δραστηριοτήτων της. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά να τις αποσταλούν για έλεγχο οι συμβάσεις όλων των εταιρειών των χωρών μελών με την Gasporm και ζητά ίδιες τιμές για όλα τα κράτη μέλη. Αυτό ισοδυναμεί με την αμφισβήτηση της Gasprom ως εργαλείο γεωπολιτικής του Κρεμλίνου που διαμορφώνει επί χρόνια τις τιμές αντιστρόφως ανάλογα με την εξάρτηση και υποταγή των διαφόρων χωρών στο ρώσικο σοσιαλιμπεριαλισμό.

Τώρα λοιπόν που ο Πούτιν κάτω από τις πιέσεις αυτές διαπραγματεύεται και μειώνει τις τιμές σε πολλές χώρες, οι πράχτορές του στην Ελλάδα χαρίζουν εκατομμύρια στο ναζιστικό μονοπώλιό του.

Μετά το 2016 και μέχρι το 2020 η συμφωνία γίνεται ακόμα χειρότερη. Προβλέπει ότι η ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ θα συνεχίσει αναγκαστικά να αγοράζει φυσικό αέριο από τη μελλοντικά ιδιωτικοποιημένη ΔΕΠΑ με τιμές όμως που δεν προσδιορίζονται στη συμφωνία και που θα συνεχίσουν να είναι, όπως και οι προηγούμενες, μυστικές! Με δυο λόγια η συμφωνία προβλέπει ότι η  ιδιωτικοποιημένη ΔΕΠΑ θα υπερχρεώνει με μυστικές τιμές τη ΔΕΗ και αυτή η χωρίς ανταγωνιστικότητα ΔΕΗ με τη σειρά της θα υπερχρεώνει αναγκαστικά τον ιδιώτη καταναλωτή και τη βιομηχανία. Τελικά ο μόνος που θα μπορεί να αγοράσει μια τέτοια επιβαρυμένη ΔΕΗ, θα είναι ο ληστής που θα αγοράσει τον προμηθευτή της, τη ΔΕΠΑ, δηλαδή η Gasprom. 

Και για να μην γνωρίζει ο λαός το ξεπούλημα στο σοσιαλιμπεριαλισμό από τα έξι κόμματα τη ναζιστική συμμορία και τους αντικειμενικά συνενόχους τους φιλελεύθερους κάθε λογής η τελική συμφωνία ΔΕΗ-ΔΕΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 9 θα είναι μυστική!

Άρθρο 9Ρήτρα εμπιστευτικότητας: Οι όροι και οι συμφωνίες της Σύμβασης καλύπτονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας, η οποία ισχύει έως και τρία έτη μετά τη λήξη της. Η λήξη είναι τρία χρόνια μετά το 2020.

Η παράγραφος για τη διαμόρφωση των τιμών μετά το 2016 μέχρι το 2020 είναι η εξής: Άρθρο 5. Τιμή προμήθειας φυσικού αερίου: Προκύπτει βάσει του μηχανισμού τιμολόγησης που εφαρμόζεται από τη ΔΕΠΑ και στους λοιπούς Ηλεκτροπαραγωγούς πελάτες της και απαρτίζεται από: Την εκάστοτε μεσοσταθμική τιμή των μακροχρόνιων (τουλάχιστον τριετούς αρχικής διάρκειας) Συμβάσεων Προμήθειας της ΔΕΠΑ. Το περιθώριο της ΔΕΠΑ. Το κόστος μεταφοράς του φυσικού αερίου (κόστος χρήσης ΕΣΦΑ) σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Τιμολόγησης και Τιμολόγιο Μεταφοράς που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Περαιτέρω, ο μηχανισμός τιμολόγησης περιλαμβάνει έκπτωση όγκου, η οποία ισχύει μόνο εφόσον καλυφθεί το take-or-pay κάθε έτους. Δεδομένων των ρητρών εμπιστευτικότητας των συμβάσεων της ΔΕΠΑ με τους προμηθευτές της, η επαλήθευση των τύπων υπολογισμού της συμβατικής τιμής προμήθειας του φυσικού αερίου θα γίνεται από ανεξάρτητο φορέα κοινής αποδοχής, προς τον οποίο θα παρέχονται από τη ΔΕΠΑ όλα τα αναγκαία για το σκοπό αυτό στοιχεία. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, τα Μέρη θα προσφύγουν στη ΡΑΕ.

Δηλαδή το 2017 οι τιμές θα επηρεαστούν από το μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών όταν οι τιμές αυτές είναι, όπως υποψιαζόμαστε, στο διπλάσιο από αυτές της διεθνούς αγοράς και όταν σαν παράδειγμα σήμερα οι αμερικάνοι πουλάνε 100 δολάρια τα χίλια κυβικά μέτρα και οι ρώσοι σε πολλές χώρες μέχρι και 500. Οι τιμές, όπως είπαμε,  είναι αντίστροφα ανάλογες με τα ανταλλάγματα που έχει πάρει η Ρωσία από κάθε χώρα, από το βαθμό δηλαδή εξάρτησης και υποτέλειας της κάθε χώρας.

Σε ότι αφορά τώρα τα στοιχεία που θα παρέχει η μελλοντική ρώσικη ΔΕΠΑ για τη διαπραγμάτευση των τιμών με την ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ, αυτά θα εγκρίνονται από τη ρώσικη κυβέρνηση γιατί με διάταγμά του ο Πούτιν, που εκδόθηκε αμέσως μετά τις καταγγελίες της ΕΕ αλλά και των ΗΠΑ όπως επίσης και άλλων χωρών για το ληστρικό χαρακτήρα τηςGasprom, καθορίζει ότι κάθε νέα πληροφορία, συμφωνία και διαπραγμάτευση, όλων των ρώσικων εταιρειών με το εξωτερικό,  θα εγκρίνεται από το ρώσικο κράτος. Με τέτοιες συνθήκες είναι φανερό ότι δεν πρόκειται κανένα κεφάλαιο, έξω από το ρώσικο, να διεκδικήσει την αγορά των ΔΕΗ και ΔΕΠΑ, χώρια από το γεγονός που η στάση του ντόπιου ρωσόδουλου καθεστώτος αρκεί για να διώξει κάθε αντίπαλο κεφάλαιο.

Η δημοσιοποίηση του ύψους των τιμών του φυσικού αερίου πρέπει να γίνει κοινή δημοκρατική απαίτηση.

Πριν την υπογραφή της αποικιοκρατικής σύμβασης ΔΕΗ-ΔΕΠΑ το καθεστώς, δηλαδή οι κομματικές ηγεσίες φρόντισαν να καθαρίσουν τις τρεις εταιρείες ενέργειας από τις διάφορες μη κρατικές συμμετοχές για να μπορούν όσο είναι δυνατό να παραχωρηθούν στη Ρωσία συντριπτικά και όχι κατά το σημερινό ποσοστό που κατέχει το κράτος. Συγκεκριμένα  το δημόσιο συμμετέχει στη ΔΕΠΑ με  το 65% και το 35% ανήκει στα Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛΠΕ. Η συμμετοχή του δημοσίου στα ΕΛΠΕ είναι 35% ενώ το 42% ανήκει στο Λάτση που έχει και το μάνατζμεντ. Τα ΕΛΠE ελέγχουν το 75% της ελληνικής αγοράς. Για την παραχώρηση λοιπόν ολόκληρης της ΔΕΠΑ στην Gasprom, και όχι μόνο κατά το ποσοστό που κατέχει σήμερα το κράτος, η κυβέρνηση με την υποστήριξη όλων των κομματικών ηγεσιών φρόντισε να βγάλει έξω από αυτήν τα ΕΛΠΕ, δηλαδή τον Λάτση. Ταυτόχρονα η ΔΕΗ παραιτήθηκε από τo δικαίωμά της να αγοράσει ως προτιμητέος αγοραστής μέχρι και το 30% των μετοχών της ΔΕΠΑ στην περίπτωση πώλησής της.  Έτσι το καθεστώς απαλλάσσει από κάθε εκκρεμότητα και διεκδίκηση τη ΔΕΠΑ και την κρατικοποιεί κατά 100% για να την παραχωρήσει ολόκληρη στους Ρώσους.

Σε ότι αφορά τώρα στην παραχώρηση των ΕΛΠΕ στην Gasprom από τις έξι ηγεσίες και τη ναζιστική συμμορία, αυτή σκοντάφτει όχι μόνο στην πλειοψηφία του Λάτση αλλά και στο ότι ο Λάτσης βάσει της συμφωνίας συμμετοχής του στα ΕΛΠΕ πρέπει να προτιμηθεί ως αγοραστής του κρατικού ποσοστού των ΕΛΠΕ. Επομένως για να δώσουν οι λακέδες τα ΕΛΠΕ στην Gasprom πρέπει ο Λάτσης να παραιτηθεί από το δικαίωμά του ως προτιμητέος αγοραστής της κρατικής συμμετοχής και να πουλήσει το ποσοστό του στην Gasprom. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσα από το χτύπημα της τραπεζικής αυτονομίας του κεφάλαιου Λάτση με τη συμφωνημένη ήδη συνένωση-απορρόφηση της δικιάς του Eurobank από την Εθνική Τράπεζα. Αυτή η απορρόφηση είναι σήμερα δυνατή χάρη στην τροχιά κατάρρευσης στην οποία έχουν υποχρεώσει οι προβοκάτορες σαμποταριστές όλο το ως πρόσφατα ντόπιο και δυτικόφιλο ιδιωτικό τραπεζικό κεφάλαιο.  

Η εξάρτηση της χώρας από το ρώσικο φυσικό αέριο άρχισε να μεθοδεύεται από το 1987 και πραγματοποιήθηκε το 1998 όταν η Gasprom  άρχισε να εισάγει το μεγαλύτερο ποσοστό φυσικού αερίου που κατανάλωνε η χώρα. Και αυτό το έκαναν οι κυβερνήσεις Παπανδρέου και Σημίτη  όταν μπορούσαν να αυξήσουν τις εισαγωγές στο φθηνότερο υγροποιημένο αέριο από την Αλγερία αλλά και άλλες χώρες με την έγκαιρη κατασκευή δεξαμενών. Όταν το 1998 ξεκίνησε η εισαγωγή του ρώσικου αερίου οι πράχτορες είχαν ήδη δώσει στην Gasprom δικαιώματα στα δίκτυα, στην εμπορία, στην κατασκευή ηλεκτρικών εργοστασίων και δεξαμενών αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου για να πετάξουν έξω το αλγερινό υγροποιημένο αέριο. Ήδη είχαν βάλει δηλαδή τις βάσεις για να ελέγξουν απόλυτα και να μετατρέψουν τη χώρα σε κέντρο εφοδιασμού σε φυσικό αέριο αλλά και κέντρο ελέγχου των Βαλκανίων.

Ένα βασικό ζήτημα, μεταξύ πολλών άλλων, που αποδεικνύει τον πραχτόρικο ρόλο των έξι κομματικών ηγεσιών και της ναζιστικής συμμορίας είναι το γεγονός ότι με τη ΔΕΠΑ πουλούν ταυτόχρονα και στον ίδιο αγοραστή τις δύο γνήσια θυγατρικές της τη ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Φυσικού Συστήματος Αερίου) και την ΕΣΦΑ (Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου) που είναι ιδιοκτησία της ΔΕΣΦΑ. Οι δύο αυτές εταιρείες διαχειρίζονται τα δίκτυα του φυσικού αερίου. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν εξασφαλίζει με την προγραμματισμένη πώληση της ΔΕΠΑ μόνο την εξάρτηση της χώρας από την τροφοδοσία του ρώσικου μονοπωλίου αλλά πουλάει ταυτόχρονα και τα δίκτυα και όλη τη διαχείριση του φυσικού αερίου στον ίδιο αγοραστή. Γι αυτό και το ψευτοΚΚΕ διαφωνούσε με τη δημιουργία της ΔΕΣΦΑ το 2007 και την ένταξη σε αυτήν της ΕΣΦΑ, σύμφωνα με την οδηγία 03/05  απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου της ΕΕ γιατί φοβούνταν μη και με το διαχωρισμό δεν βάλει το αφεντικό τους στο χέρι και με μία πράξη όλο το φυσικό αέριο της χώρας. Να σημειωθεί ότι η διαχείριση και τροφοδοσία του σταθμού υγροποιημένου αερίου της Ρεβυθούσας, όπου αποθηκεύεται το αλγερινό αέριο, πωλείται και αυτός στην Gasprom αφού τον έλεγχο του σταθμού τον έχει η ΕΣΦΑ από το 2010.

Σήμερα η Gasprom τροφοδοτεί τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ΔΕΠΑ κατά 67%. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG από την Αλγερία, που αποθηκεύεται στη Ρεβυθούσα, καλύπτει το 16% των εισαγωγών της ΔΕΠΑ και το 17% καλύπτεται από την Τουρκία μέσω της κρατικής BΟΤΑS που επίσης προμηθεύεται αέριο σε μεγάλο ποσοστό από την Gasprom με ρώσικους αγωγούς!

Από το 2000 που λειτούργησε η Ρεβυθούσα σαν χώρος αποθήκευσης του υγροποιημένου φυσικού αερίου καμιά κυβέρνηση δεν προγραμμάτισε την απεξάρτηση της χώρας από την Gasprom με την κατασκευή νέων δεξαμενών αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου, παρά το γεγονός ότι η κατανάλωσή του αυξάνονταν από χρόνο σε χρόνο και οι τιμές του έπεφταν. Και αυτό γιατί την εκμετάλλευση και του υγροποιημένου αερίου τη φυλάγανε για τα αφεντικά τους, δηλαδή πάντα σκόπευαν να δώσουν και τη ΔΕΠΑ και τη ΔΕΣΦΑ και ΕΣΦΑ στη Ρωσία και έτσι να κάνουν την Γκάζπρομ απόλυτο μονοπώλιο φυσικού αερίου, δηλαδή να καταργήσουν την αιτία για την οποία κατασκευάστηκε η Ρεβυθούσα, που ήταν να αντέξει η Ελλάδα διοχετεύοντας υγροποιημένο αέριο στους αγωγούς αερίου αν η Γκάζπρομ έκλεινε της στρόφιγγες του ρώσικου αέριου. Στο άρθρο μας Οι προδότες προχωρούν γρήγορα την εξάρτηση της χώρας και της ΕΕ από το ρώσικο φυσικό αέριο καταγγέλλαμε την ακόμα μεγαλύτερη ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από το ρώσικο μονοπώλιο με αφορμή την αδειοδότηση δύο δεξαμενών LNG του Κοπελούζου χωρητικότητας 135.000 έως 145.000 κυβικών μέτρων στην Αλεξανδρούπολη και ταυτόχρονα δύο εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής. Αυτό το φυσικό αέριο θα το προμηθεύει επίσης η Gasprom αφού ο Κοπελούζος είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής της Gasprom στα Βαλκάνια με την εταιρεία του Προμηθέα στην οπoία συμμετέχει κατά 50% η Gasprom.

Η παράδοση συνολικά της ενέργειας στο ρώσικο μονοπώλιο που προωθούν οι έξι κομματικές ηγεσίες και η ναζιστική συμμορία ισοδυναμεί με την παράδοση της πρώτης ύλης όλης της οικονομίας επομένως με την παράδοση της οικονομίας και της ασφάλειας της χώρας, με την πιο βαθιά εξάρτησή της στο ναζιστικό μονοπώλιο. Η χώρα μας χρησιμοποιείται σαν ενεργειακός κόμβος στα Βαλκάνια από το ρώσικο μονοπώλιο στα πλαίσια του πολέμου της ενεργειακής περικύκλωσης και ενεργειακής ασφυξίας της ΕΕ.

Όλες οι κομματικές ηγεσίες  κρύβουν την παραχώρηση των εταιρειών ενέργειας εδικά στην ρώσικη Gasprom με το να καταγγέλλουν το ξεπούλημά τους γενικά στο ιδιωτικό κεφάλαιο!

Είναι όμως αποκαλυπτική η ερώτηση των λακέδων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που ανησυχούν για την πιθανή ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας από το ναζιστικό ρώσικο μονοπώλιο: Πίσω από την καταρχήν σωστή προσέγγιση  της ύπαρξης πλουραλισμού στην προμήθεια Φ.Α, κρύβονται πολιτικές επιλογές, απεξάρτησης από τη Ρωσία χωρών όπως η Ελλάδα.  Τέτοιες  πιέσεις είδαμε τα τελευταία χρόνια από τις ΗΠΑ και την Ε.Ε., προς την Ελλάδα ενώ δεν υπήρξαν ποτέ  απέναντι στη Γερμανία για την οποία είναι γνωστή  η μεγάλη επίσης  εξάρτηση από το φυσικό αέριο της Ρωσίας.

Είναι εκπληκτικό ότι ένα ελληνικό κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτύρεται επειδή κάποιες τρίτες χώρες της ΕΕ θέλουν η Ελλάδα να απεξαρτηθεί από τη Ρωσία. Δηλαδή για το ΣΥΡΙΖΑ ο μόνος τρόπος για να είναι η Ελλάδα ανεξάρτητη από την ΕΕ είναι να εξαρτηθεί από τη Ρωσία, που είναι ο μεγαλύτερος και πλησιέστερος στη χώρα μας ιμπεριαλιστικός φασισμός. Το ίδιο ακριβώς αλλά ακόμα πιο ωμά απαίτησε η ναζιστική συμμορία στη Βουλή με το στόμα του Κασιδιάρη  όταν απαίτησε να εγκατασταθεί ρώσικος στρατός στην Αλεξανδρούπολη για να φυλάει τους ρώσικους αγωγούς. Επίσης το άλλο μεγάλο πατριωτικό κόμμα, οι Αν. Έλληνες του Καμένου απαίτησε να μη γίνουν τα φωτοβολταϊκά του προγράμματος Ήλιος στην Κρήτη για να μην αγοράζουν από αυτά ηλεκτρικό οι Γερμανοί γιατί έτσι η Γερμανία θα απεξαρτηθεί από τη Ρωσία. Γράφει το πρόγραμμα των Ανεξ. Ελλήνων: Αρνούμαστε να χρηματοδοτήσουμε με Ελληνικά Κεφάλαια (ΕΣΠΑ) την κατασκευή ενός έργου που στοχεύει στην ενεργειακή απεξάρτηση της Γερμανίας από το ρωσικό φυσικό αέριο, με τα Ελληνικά έσοδα να αποδίδονται στη Γερμανία και στην Τρόικα, έναντι αποπληρωμής δανείων... Σε ότι αφορά την ενεργειακή του πολιτική το κόμμα αυτό που δεν είναι της ανεξαρτησίας αλλά της εξάρτησης της Ελλάδας από το σοσιαλιμπεριαλισμό προτείνει στο πρόγραμμά του να πάρουμε σαν χώρα φτηνό δάνειο από τη Ρωσία και Κίνα παραχωρώντας τους τα πλούσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων.