ΣΑΜΠΟΤΑΡΟΥΝ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Υπολογίζεται ότι παρά την ένταξη επενδυτικών έργων για επενδύσεις σε υποδομές λιμανιών ανά την επικράτεια συνολικής αξίας 381 εκατ. ευρώ στις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ που λήγει το 2013 μόνον για τα μισά από αυτά έγινε δυνατόν να προχωρήσουν στο στάδιο υπογραφής σύμβασης και να δρομολογηθεί η υλοποίησή τους.

Αναλυτικότερα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (ΕΠ-ΕΠ) που αφορά έργα υποδομών σε 5 μεγάλους λιμένες, κυρίως για συμμόρφωση με τις δράσεις για «διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών» στην χώρα ενώ εντάχθηκαν έργα αξίας 115 εκατ. € και εξασφαλίστηκαν οι σχετικές πιστώσεις, συμβάσεις έχουν υπογραφεί μόνο για τα 92 εκατ. €. Από πέντε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (ΠΕΠ) για έργα λιμενικών υποδομών σε 41 λιμένες, κύρια καθώς και περιφερειακά, υποδομές τουριστικών και αλιευτικών καταφυγίων κλπ, εντάξεις έγιναν για έργα αξίας 238 εκατ. € αλλά συμβάσεις προχώρησαν μόνο για τα 115 εκατ. € εξ’ αυτών.
Τέλος στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα που αφορά παρεμβάσεις βελτίωσης τουριστικών υπηρεσιών (μαρίνες) από τις εντάξεις έργων ύψους 28 εκατ. €, συμβάσεις υπογράφησαν μόνον για το 1,8 εκατ. €.(
http://www.capital.gr/news.asp?id=1667860,16-11-12). Σύμφωνα επίσης με το παραπάνω δημοσίευμα: «όπως επισημαίνεται από το αρμόδιο υπουργείο ναυτιλίας στην πλειοψηφεία τους είναι έργα με τεχνική δυσκολία, το κρίσιμο σημείο είναι πως αποτελούν έργα για τα οποία «απαιτείται πλειάδα αδειοδοτήσεων, λόγω των πολλών εμπλεκόμενων φορέων, με αποτέλεσμα χρονοβόρες διαδικασίες και απεντάξεις».

Δηλαδή 172,2 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήσεων για λιμενικές υποδομές χάθηκαν λόγω του παρατεταμένου παραγωγικού σαμποτάζ των ρωσόδουλων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν χάθηκαν και άλλα εκατομμύρια Ευρώ καθώς δεν ξέρουμε αν αυτά για τα οποία υπογράφτηκαν οι συμβάσει στο τέλος δεν θα κολλήσουν και αυτά κάπου.