Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΝ ΤΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΝΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ

  Σύμ­φω­να με στοι­χεί­α της ΕΛ­ΣΤΑ το έλ­λειμ­μα του ε­μπο­ρι­κού ι­σο­ζυ­γίου κα­τά το χρο­νι­κό διά­στη­μα Ια­νουα­ρί­ου-Αυ­γού­στου 2014 α­νήλ­θε σε 13.542,4 ε­κατ. Ευρώ, πα­ρου­σιά­ζο­ντας αύ­ξη­ση 5,2% σε σχέ­ση με το α­ντί­στοι­χο χρο­νι­κό διά­στη­μα του 2013, διευ­ρύ­νο­ντας α­κό­μη πιο πο­λύ το ι­σο­ζύ­γιο τρε­χου­σών συ­ναλ­λα­γών,
δη­λαδή τη βα­σι­κή αι­τί­α της χρε­ο­κο­πί­ας της χώ­ρας. Οι ε­ξα­γω­γές μειώ­θη­καν κα­τά 3,9%, ε­νώ οι ει­σα­γω­γές μειώ­θη­καν κα­τά 0,2% (http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231358363).  Α­ντί λοι­πόν η κυ­βέρ­νη­ση να πά­ρει ά­μεσ­σα μέ­τρα για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση ε­πεν­δύ­σε­ων που θα αυ­ξή­σουν τις ε­ξα­γω­γές και θα μειώ­σουν την α­νερ­γί­α, ε­ξα­κο­λου­θεί να δια­τη­ρεί μια σει­ρά πα­ρά­γο­ντες που ε­μπο­δί­ζουν ο­ποια­δή­πο­τε ε­πέν­δυ­ση.